نویسنده = تورج هاشمی نصرت آباد
روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-76

10.22075/jcp.2017.2200

سیامک فتح الهی؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا فرنام؛ اصغر وثوقی


مقایسه ی عدم تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-50

10.22075/jcp.2017.2189

عباس بخشی پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ محمدصدیق نکونام


صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.2029

قسیم نبی زاده؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ حمید پورشریفی؛ محمد فرورشی


اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی: گزارش موردی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2032

زهره هاشمی؛ مجید محمد علیلو؛ تورج هاشمی نصرت آباد


نقش سیستم های مغزی ـ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 37-45

10.22075/jcp.2017.2021

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد


مقایسه کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه در زیرمجموعه‌های اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه بر اساس مدل بارکلی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 35-39

10.22075/jcp.2017.2005

تورج هاشمی نصرت آباد؛ مجید محمودعلیلو؛ حسین علی غلام رستمی؛ فاطمه نعمتی سوگلی تپه