نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-53

10.22075/jcp.2017.2045

سجاد رضایی؛ شاهرخ یوسف زاده؛ طاهر افشار نژاد؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ هما ضرابی