نویسنده = ���������������� ������������ ��������
نقش سبک‌های دلبستگی، پیوند والدینی و خود پنداره در اعتیاد جنسی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 65-73

10.22075/jcp.2017.2063

سیدفتح الله زاهدیان؛ مسعود محمدی؛ سیامک سامانی