نویسنده = ���������������� ������������ ������
اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-24

10.22075/jcp.2017.2223

شیوا فرمانی شهرضا؛ بهمن بهمنی؛ علی قائدنیای جهرمی؛ معصومه امین اسماعیلی؛ سعید خانجانی


مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 91-101

10.22075/jcp.2017.2157

جعفر حسنی؛ امراه تاج الدینی؛ علی قائدنیای جهرمی؛ شیوا فرمانی شهرضا