نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 49-60

10.22075/jcp.2017.2244

مجتبی سلطانی علی آباد؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ ایمان ا... بیگدلی


تأثیر درمان دیدگاه زمان بر شدت علائم وسواس و اجبار

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 33-40

10.22075/jcp.2017.2180

مهدی اصفهانی؛ محمد باقر کجباف؛ محمد رضا عابدی