نویسنده = مجتبی بختی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-101

10.22075/jcp.2017.2185

محمد نریمانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ احمدرضا باوندپوری؛ مجتبی بختی