نویسنده = ���������� ���������������� ����������
فراتحلیل اثربخشی مداخله تحلیل رفتارکاربردی بر مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 77-86

10.22075/jcp.2017.2201

سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ احمد یارمحمدیان؛ نسرین زمانی فروشانی