نویسنده = �������������� ������������������ ��������
اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 77-88

10.22075/jcp.2017.2246

محسن سروری؛ زینب خانجانی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ سید غلامرضا نورآذر