نویسنده = �������� ���������������� ��������
مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری و تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و حساسیت اضطرابی کارکنان آتشنشانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 103-113

10.22075/jcp.2021.20165.1860

نیلوفر شریفی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی


بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه بیش فعالی - کاستی توجه بزرگسالان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-92

10.22075/jcp.2020.20415.1881

داود معنوی پور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ پرویز فداکار گبلو؛ ناصر صبحی قراملکی