تعداد مقالات: 472
26. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.9769.

افسانه فاعلی؛ محمد علی محمدی فر؛ مهدیه عزیزپور؛ رضا دبیری


27. اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.10190.

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری


28. نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی–اجباری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.10900.1058

صابر سعیدپور؛ سید علی کاظمی رضایی؛ انسیه کربلایی اسمعیل؛ سید ولی کاظمی رضایی؛ فرشاد احمدی


29. تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2018.13685.1343

شهرزاد رشن؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ سید موسی طباطبایی


33. تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2019.11879.1170

سمانه قوشچیان چوبمسجدی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمود نجفی؛ ایمان اله بیگدلی


36. سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2019.16929.1603

شیما رضیان؛ علی فتحی آشتیانی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ عماد اشرفی


37. اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


39. اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه مثبت و منفی و امید بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18595.1724

حسن آقائی خواجه لنگی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا نجفی؛ مائده ماضی


41. ویژگی های روانشناختی بیماران ایرانی تحت عمل جراحی چاقی در دوران همه گیری و قرنطینه کووید-19

دوره 13، شماره2، تابستان 1400، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2021.22056.2029

بهنوش نیکخواه؛ شادی آقا علی طاری؛ سودابه یکرنگ صفاکار؛ یاسمن رحیمی نیکو


45. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار 1388

10.22075/jcp.2017.1991

پرویز آزاد فلاح


47. صفحات اولیه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388


48. اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1982

آزاده چوبفروش زاده؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


49. کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-8

10.22075/jcp.2017.2001

کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ علی دلاور