تعداد مقالات: 472
451. مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان الکتریکی بر ولع مصرف مواد غذایی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 9-18

10.22075/jcp.2020.20089.1852

احمدعلی ناجی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ سید امیرحسین حسنی طباطبائی


453. اثربخشی تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیر فعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-40

10.22075/jcp.2020.20971.1926

امین راه داری؛ کیوان کرامتی؛ سعیده نعیمی؛ حمید رضا مسلمی؛ سحر غفاری خلیق


457. اثربخشی برنامه‌ی درمان تلفیقی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی سالمندان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

10.22075/jcp.2020.18836.1771

منیژه شهبازخان؛ بیوک تاجری؛ سارا پاشنگ؛ علیرضا کاکاوند


458. بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه بیش فعالی - کاستی توجه بزرگسالان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 85-92

10.22075/jcp.2020.20415.1881

داود معنوی پور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ پرویز فداکار گبلو؛ ناصر صبحی قراملکی


463. ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت شادنفرود: یک مطالعه ی تحلیل عاملی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

10.22075/jcp.2021.21550.1987

نرگس یگانه؛ عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمود علیلو


465. نقش ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل سلامت در پیش بینی اضطراب کرونا در زنان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

10.22075/jcp.2021.22498.2071

فریبا تابع بردبار؛ شهرزاد عیسی خانی؛ معصومه اسماعیلی


470. تحلیل کیفی روابط میان مؤلفه‌های روان‌درمانی در تجربه‌های بالینی روان‌درمانگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22075/jcp.2021.23160.2131

فریبا مرادی عباس آبادی؛ غلامرضا صرامی فروشانی؛ سمیه رباط میلی


471. مقایسه اثر بخشی ذهن‌آگاهی (MBCT) و معنویت‌درمانی بر نظام‌های بازداری و فعال‌ساز رفتاری در سوء مصرف‌کنندگان هروئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22075/jcp.2021.23373.2164

اصغر کامران؛ مجید غفاری نهجیری؛ ژیلا نیازی میرک


472. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در نمونه های غیر بالینی وسواس فکری - عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22075/jcp.2021.21199.1950

پیمان خواجه زاده؛ پرویز صباحی