نویسنده = زارع بهرام آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مؤلفه‌های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-35

10.22075/jcp.2017.2124

نصراله عرفانی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ مصطفی مشایخی پور


2. اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدینی مادر سرپرست

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 14-24

10.22075/jcp.2017.2123

مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیانوش زهرا کار؛ حانیه صلحیان بروجردی؛ محمدعلی محمدی فر