نویسنده = ندائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-48

10.22075/jcp.2017.2252

علی ندائی؛ عطاا... پاغوش؛ امیرحسین صادقی هسنیجه