بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

فراخوان ارسال مقاله به مجله روانشناسی بالینی

مجله روان‌شناسی بالینی نشریه ای علمی با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و چکیده انگلیسی به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود. همچنین، به شماره ثبت 894/124 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دارد و نیز درجه علمی- پژوهشـی در جلسه مورخ 1388/03/06 کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله روان‌شناسی بالینی اعطاء گردیده است.

مجله روانشناسی بالینی با بازبینی و تأیید داوران تخصصی پژوهش های بنیادی، بنیادی-کاربردی و کاربردی در روان شناسی بالینی از جمله مسائل روان شناسی بالینی معاصر، مسائل تحت بالینی، مسائل بالینی خاص در روان شناسی و مسائل مرتبط با خدمات بهداشتی-درمانی در حوزه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری را منتشر می نماید. مقالات می توانند در چارچوب پژوهش های میدانی، پژوهش های موردی یا موردکاوی بالینی، پژوهش های مبتنی بر مشاهدات بالینی، پژوهش های اثبات مفاهیم بالینی، کارآزمایی های بالینی، پژوهش های سبب شناسی و پژوهش های همه گیرشناسی اختلالات روانی، پژوهش های نظری و روش شناختی بالینی، پژوهش های کیفی، پژوهش های مرتبط با ارزیابی برنامه ها، خط مشی ها یا روندهای روان شناسی بالینی باشند. مجله روانشناسی بالینی علاوه بر پژوهش ها در زمینه آسیب شناسی روانی، تشخیص و ارزیابی روانی و فرآیندهای روان درمانی، از پژوهش های مرتبط با اثربخشی روان درمانی، ارزیابی روانشناختی و مقایسه درمان ها و مداخلات روان شناختی، پیامدهای بالینی، و پژوهش های میان رشته ای از جمله پژوهش های روانشناسی بالینی سلامت و پزشکی رفتاری، ابعاد روانی اجتماعی بیماری های مزمن، ایمنی شناسی عصبی روانی، عصب روان شناختی بالینی، روان پزشکی رفتاری و بازتوانی روانی استقبال می نماید.  

مجله روان شناسی بالینی در سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) یک مجله هسته شناخته می شود و در هر شماره 9 الی 14 مقاله را پس از انجام فرایند داوری و موافقت هیئت تحریریه ساماندهی و به انتشار می رساند. از زمان پذیرش مقاله تا بررسی و تعیین داور برای مقالات حدوداً 10 روز کاری زمان سپری می شود و فرایند داوری و تعیین تکلیف نهایی مقالات در حدود 45 الی 90 روز کاری انجام می شود.. مقالات با دو رأی تأیید از داوران، نامه پذیرش دریافت می کنند. با این حال هیئت تحریریه در رد مقاله به دلایل موجه علمی، محتوایی و مسائل اخلاق حرفه ای و پژوهشی در هر مرحله ای از فرایند داوری و انتشار مجاز است. پژوهش ها در زمینه ارتقای سلامت روانی و مداخلات روان شناختی در جمعیت های غیر بالینی زمانی در این مجله مورد بررسی قرار می گیرند که رابطه روشنی با پژوهش یا عمل روانشناسی بالینی داشته باشند. به طور کلی، مقالات باید نوآورانه و حاوی پیام علمی نوین باشند، محتوای مقالات دارای جذابیت بالا در روان شناسی بالینی باشد و علم و یا عمل روانشناسی بالینی را به پیش ببرند.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

این فصلنامه از قانون اخلاق نشر (cope)
پیروی میکند

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، مهر 1402