دکتر شاهرخ مکوند حسینی سردبیر مجله روانشناسی بالینی از قرارگرفتن مجله در لیست مجلات هسته در رشته روانشناسی خبر داد:  بنا به اظهارات ایشان در میان محدود مجلاتی که این عنوان را گرفته اند نام مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان نیز دیده می شود. در سامانه نشریان علمی جهان اسلام مجلات هسته با علامت کاپ طلایی رنگ  مشخص شده است و با کلیک بر روی آن توضیحات در کادر باز می گردد. دکتر شاهرخ مکوند حسینی بیان داشتندکه این اولین بار است که مجله روانشناسی در این لیست قرار گرفته است و حاکی از کیفیت علمی، محتوایی و تخصصی بالای آن است که محصول تلاش های بی وقفه عوامل اجرایی مجله  و نیز مسئولین دلسوز پژوهش و انتشارات دانشگاه در سالهای اخیر می باشد. لیست ها ی پایین تر را مجلات اولیه و مجلات در انتظار تشکیل می دهند که از کیفیت پایین تر برخوردارند. درحال حاضر مجله Q2 است و ضریب تاثیر قابل قبول  0.236است. ضریب آنی مجله نیز نسبت به سایر مجلات بسیار خوب است که حاکی از عملکرد مناسب مجله در بازه زمانی اخیر است.

 توضیحات پایگاه در مورد عنوان لیست مجلات هسته به شرح ذیل است:

 مجلات هسته شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی همچون:به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری همگی در انتخاب نشریات مد نظر قرار گرفته اند. مجلاتی که به لیست مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام راه می یابند، سالانه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت عدم کسب امتیازهای لازم به لیست انتظار یا لیست نشریات اولیه منتقل می شوند.     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

این مجله از قانون اخلاق نشر (cope)
پیروی میکند

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1398 (بهار 98) 

8. رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

صفحه 83-92

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی