نویسنده = علی دلاور
کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 77-88

10.22075/jcp.2017.2129

بیتا آجیل چی؛ حسن احدی؛ وحید نجاتی؛ علی دلاور


کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-8

10.22075/jcp.2017.2001

کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ علی دلاور