نویسنده = زینب خانجانی
اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 77-88

10.22075/jcp.2017.2246

محسن سروری؛ زینب خانجانی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ سید غلامرضا نورآذر


مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبـود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 87-101

10.22075/jcp.2017.2100

ابراهیم اکبری؛ زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمود علیلو؛ زینب عظیمی


اختلالات درونی سازی نقش اضطراب و افسردگی مادران در سلامت روانی دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 41-50

10.22075/jcp.2017.2006

زینب خانجانی؛ فاطمه هداوندخانی؛ سید نوید حججی