نویسنده = �������� �������� ����������
اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-41

10.22075/jcp.2017.2077

محمدحسین بهادری؛ مرضیه جهان بخش؛ محمدباقر کجباف؛ سالار فرامرزی


اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای در دختران دارای مشکلات دلبستگی

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 41-49

10.22075/jcp.2017.2069

مرضیه جهان بخش؛ محمدحسین بهادری؛ شعله امیری؛ آذر جمشیدی


رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 15-24

10.22075/jcp.2017.2026

مرضیه جهان بخش؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ محمدحسین بهادری