نویسنده = ������������ ��������
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی


اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 25-38

10.22075/jcp.2017.2027

رحیم یوسفی؛ علیرضا عابدین؛ عبدالحکیم تیرگری؛ جلیل فتح آبادی