نویسنده = �������� ������������ ��������
اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی: گزارش موردی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2032

زهره هاشمی؛ مجید محمد علیلو؛ تورج هاشمی نصرت آباد