نویسنده = �������������������� ����������
اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 79-88

10.22075/jcp.2017.2048

محمود بهرامخانی؛ احمد علی پور؛ مسعود جان بزرگی؛ کمال برزگر قاضی