نویسنده = ���������� ������ ��������������
اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدینی مادر سرپرست

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 14-24

10.22075/jcp.2017.2123

مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیانوش زهرا کار؛ حانیه صلحیان بروجردی؛ محمدعلی محمدی فر


نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 75-84

10.22075/jcp.2017.2064

علی بیگی؛ محمدتقی فراهانی؛ شهرام محمدخانی؛ محمدعلی محمدی فر