نویسنده = �������������� ���������� ������
مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 15-28

10.22075/jcp.2017.2196

علی کاظم پور جهرمی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پروین رفیعی نیا


بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-75

10.22075/jcp.2017.2155

مرضیه شفیعی کمال آبادی؛ ایمان اله بیگدلی؛ کاوه علوی؛ فرحناز کیان ارثی


تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 75-85

10.22075/jcp.2017.2099

اندیشه واحدی؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ ایمان اله بیگدلی