نویسنده = محمد جواد بگیان کوله مرز
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-101

10.22075/jcp.2017.2185

محمد نریمانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ احمدرضا باوندپوری؛ مجتبی بختی


3. اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و بهبود نشانه‌های مرضی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 29-41

10.22075/jcp.2017.2143

پرویز شریفی درآمدی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ حافظ پادروند؛ فرشید گراوند