نویسنده = محمد جواد بگیان کوله مرز
اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و بهبود نشانه‌های مرضی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 29-41

10.22075/jcp.2017.2143

پرویز شریفی درآمدی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ حافظ پادروند؛ فرشید گراوند