نویسنده = منیره مکبریان
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکالیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 87-100

10.22075/jcp.2017.2202

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ منیره مکبریان