کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 27-39

10.22075/jcp.2017.2188

تورج سپهوند؛ کاظم رسولزاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی الهیاری


تأثیر زوج درمانی شناختی در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 9-17

10.22075/jcp.2017.2034

غلامرضا رجبی؛ سونا کارجو کسمایی؛ حوا جباری