کلیدواژه‌ها = واژه‌های‌کلیدی: برنامه والدگری مثبت
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2098

ثریا عابدی‌شاپورآبادی؛ معصومه پورمحمدرضای‌تجریشی؛ پروانه محمدخانی؛ مرجان فرضی