کلیدواژه‌ها = مقیاس چندبُعدی کنش‌وری نوجوان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی مقیاس چندبُعدی کنش وری نوجوان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 69-79

10.22075/jcp.2017.2174

سارا سادات سیدطاهری؛ امید شکری؛ احمد گودرزی