کلیدواژه‌ها = تمایزیافتگی خود
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت‌درمانی و طرحواره‌درمانی بر تمـایزیافتگی خود در زنان وابستـه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22075/jcp.2022.27541.2466

افسانه نادری؛ حمید یعقوبی؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ انیس ایرانمنش