دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی واقعیت ‌درمانی بر افسردگی پس از زایمان و علائم استرس پس از سانحه در زنان با زایمان طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22075/jcp.2020.18944.1750

حکیمه آقایی؛ ملکه ناصری فدافن؛ امین صانعی