نویسنده = نبی زاده، قسیم
تعداد مقالات: 1
1. صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.2029

قسیم نبی زاده؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ حمید پورشریفی؛ محمد فرورشی