نویسنده = شیرآبادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری و عادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-27

10.22075/jcp.2017.2142

محمد علی نظری؛ شهلا جنگی؛ علی اکبر شیرآبادی