نویسنده = میرزا، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی کنترل وارسی و اطمینان بخشی در کاهش اضطراب بیماری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-96

10.22075/jcp.2017.2247

مسعود قربانعلی پور؛ معصومه میرزا