نویسنده = داودی، ایران
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله والد محور بر نشانه‌های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان 6 تا 9 سال

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-62

10.22075/jcp.2017.9805.

راضیه شهنی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر