نویسنده = نقشبندی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-82

10.22075/jcp.2017.11204.1109

فرشته روشنی؛ محمود نجفی؛ شهرام نقشبندی؛ پرویز ملک زاده