درباره نشریه

مجله روان‌شناسی بالینی  نشریه ای علمی با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث حوزه روان‌شناسی بالینی مقاله می پذیرد. این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود. درجه علمی – پژوهشـی در جلسه مورخ 1388/03/06 کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله روان‌شناسی بالینی اعطاء گردید. مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/894 می باشد.

مجله روان شناسی بالینی در حال حاضر جزء مجلات  Q2 است و در سامانه نشریات علمی جهان اسلام(ISC) با ضریب تاثیر 0/417  یک مجله هسته محسوب می شود که نشانگر کیفیت عالی و تخصصی بودن مقالات به انتشار رسیده در این مجله است. این مجله بصورت فصلنامه منتشر می شود و در هر شماره 9 الی 14 مقاله را ساماندهی و به انتشار می رساند. داوری تخصصی مقالات و جلسات هیئت تحریریه برای بررسی نظرات داوران و انتقال آنها به مؤلفان محترم به منظور انجام اصلاحات یا تهیه جوابیه، به صورت نظام مند انجام می گردد. از زمان پذیرش  مقاله تا بررسی و تعیین داور برای مقالات تنها 10 روز کاری زمان سپری می شود و فرایند داوری و تعیین تکلیف نهایی مقالات در 45 الی 90 روز کاری انجام می شود.

این مجله مقالات با موضوعات غیر بالینی را برای فرایند بررسی و داوری انتخاب نمی کند و به مقالات ارسالی نامه رد اولیه ارسال می نماید، اما موضوعات میان رشته ای (نوروسایکولوژی بالینی،علوم عصب نگر شناختی، روانشناسی سلامت و ....) مورد بررسی قرار می  گیرند. مقالات تنها با دو رای پذیرش از داوران نامه پذیرش دریافت می کنند. با این حال هیئت تحریریه در  رد مقاله به دلایل علمی، اخلاقی و ... در هر مرحله مجاز است.