تماس با ما

تماس با ما:

برای ارتباط با دفتر مجله می توانید با شماره   31533017- 023  تماس بگیرید.

 

آدرس پستی مجله: سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سمنان، دفتر مجله روان شناسی بالینی.

پست الکترونیک: jcp@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image