فرایند پذیرش مقالات

برای  بسیاری از ناشرین مجلات علمی معتبر بین المللی، روشن بودن روند پذیرش و چاپ مقالات از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان، تلاش شده است تا با ارائه یک راهنمای عینی، روند کار در مراحل ارسال، داوری و پذیرش مقاله برای نویسنده(گان) محترم تا حد ممکن تسهیل شده و روشن باشد. این روند شامل مراحلی است که نمای مختصر آن در فلوچارت راهنمای نویسندگان ارائه شده است. با این حال در اینجا این مراحل و روند ارسال و پذیرش  مقاله در مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان طبق مراحل زیر به تفصیل  شرح داده شده است:

1) مرحله ثبت نام در سامانه

در این مرحله نویسند(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را سامانه رسمی مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان به آدرس jcp.semnan.ac.ir ثبت نمایند. بدین منظور ابتدا با مراجعه به صفحه اصلی مجله، وارد منوی «ورود به سامانه» شوید و منوی فرعی «ثبت نام در سامانه» را با کلیک کردن فعال کنید. سپس در صفحه ثبت نام اطلاعات شخصی و دانشگاهی و همچنین کد کاربری خود را به صورت فارسی و دقیق وارد نمایید. همچنین در این بخش کاربران جدید باید کد کاربری خود را که شناسه آنان برای ورود به سامانه است، نیز تعریف کنند. پس از درج کامل اطلاعات خواسته شده امکان ذخیره اطلاعات شما فراهم می شود. پس از ذخیره سازی اطلاعات، از طریق سامانه، پیامی به رایانامه شما ارسال می شود که حاوی کدکاربری و گذرواژه شما در سامانه است.

*لازم به ذکر است که اطلاعات این بخش قابل ویرایش است و توصیه می شود که گذرواژه  دریافتی را حتماً تغییر دهید. 

2) مرحله ارسال مقاله

پس از ثبت نام در سامانه مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان، امکان ارسال مقاله برای شما در این سایت فراهم می شود. در این مرحله به منظور ارسال مقاله، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید. در قسمت نقش های کاربر، نقش نویسنده برای شما فعال است. با کلیک روی نویسنده، صفحه ارسال مقاله برای شما فعال می شود. در این صفحه ارسال مقاله جدید در کادر مقالات جدید صورت می گیرد که شامل درج اطلاعات در 5 مرحله است که در تصویر زیر به نمایش در آمده است.

 

3) ارزیابی اولیه مقاله

در این مرحله مقاله از دو حیث به طور همزمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. قبل از هر چیز، مقاله ارسالی از نظر اینکه آیا با گستره محتوایی و اهداف مجله تناسب دارد یا خیر، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص عدم تناسب با گستره محتوایی، مقاله رد می شود و در غیر اینصورت می تواند به شرط رعایت فرمت مجله وارد روند داوری شود. در این خصوص، کارشناسان فنی مجله، مقاله ارسالی را از نظر رعایت یا عدم رعایت فرمت مجله (شامل رعایت ساختار و ترتیب اجزاء مقاله، قلم و فونت مورد استفاده، اندازه صفحه، نحوه استناددهی و منبع نویسی) مورد بررسی قرار می دهند و در صورت عدم رعایت، نویسنده(گان) ملزم به تنظیم فرمت مقاله و ارسال مجدد آن هستند.

4) مرحله داوری

پیش از انجام داوری، نویسنده مقالاتی که مقالات آنان از نظر فرمت و هماهنگی با گستره محتوایی، تأیید اولیه دریافت کرده اند، باید هزینه داوری را که معادل 1/000/000 ریال است، از طریق سامانه به حساب مجله واریز کنند. لازم به ذکر است که پرداخت وجه در این مرحله به منزله پذیرش مقاله تلقی نمی شود و در صورت انجام داوری نیز وجه واریزی قابل استرداد نیست.

پس از آن، در جلسه هیات تحریریه در مورد تعیین داور تصمیم گیری می شود. در تعیین داوران تلاش می شود تا حداقل دو داور از بین افراد صاحبنظر و متخصص مرتبط با مقاله ارسالی انتخاب شوند. لازم به ذکر است که داوری در این مجله به صورت دو سر کور صورت می گیرد و بنابراین داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر آگاه نیستند. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم پذیرش یا عدم پذیرش نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می شود.

5) تصمیم گیری در مورد مقاله (پذیرش/عدم پذیرش)

پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم گیری می کنند. در صورتی که مجموع نظرات عدم پذیرش مقاله بود، نامه عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می گردد.

در صورتی که نظر بر اصلاح مقاله بود، موارد مورد نظر به نویسنده ارسال می شود و مقاله بازنگری شده در صورت برآورده کردن نظر داوران نهایی وارد فرایند پذیرش نهایی می شود، در غیر اینصورت ممکن است مجدداً وارد مسیر اصلاح مجدد یا حتی عدم پذیرش شود.

 

6) چاپ و انتشار مقاله

در نهایت، پس از اعمال اصلاحات از سوی نویسندگان و تأیید و پذیرش نهایی مقاله از سوی هیئت تحریریه، مقاله وارد مرحله پذیرش و چاپ خواهد شد. لازم به ذکر است که چاپ نهایی مقاله منوط به پرداخت هزینه های چاپ و انتشار مقاله از سوی نویسنده (گان) است. بدین منظور نویسندگان لازم است از طریق لینکی که در صفحه ارسال مقاله فعال می شود، مبلغ 2/500/000 ریال را به حساب مجله واریز نمایند.