دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1395 (32) 
3. نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی

صفحه 23-34

عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ حسین قراباغی


6. رابطه ارزش های شخصی شوارتز با بهزیستی ذهنی در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه

صفحه 63-74

گشاو شریفی؛ آرش آذرنییاد؛ شیوا خلیلی؛ سید جواد سیفی؛ امید حمیدی