نویسنده = حسین قمری گیوی
بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 9-18

10.22075/jcp.2017.2084

حسین قمری گیوی؛ حسن ایمانی؛ اوشا برهمند؛ فریبا صادقی موحد


بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات اسکیزوفرنی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-10

10.22075/jcp.2017.2018

حسین قمری گیوی؛ پرویز مولوی؛ رسول حشمتی