نویسنده = علی فتحی آشتیانی
آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 37-48

10.22075/jcp.2020.20003.1846

زهرا علیزاده بیرجندی؛ مسعود جان بزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی فتحی آشتیانی


اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کنترل اضطراب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-43

10.22075/jcp.2018.11010.1073

سعید سالاری؛ علیرضا رنجبر؛ علی فتحی آشتیانی


اثربخشی برنامه‌های توانمند سازی زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 27-37

10.22075/jcp.2017.2044

فرشته پورمحسنی؛ عباسعلی اللهیاری؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فضل الله احمدی


رابطه برون‌ گردی و نوروز گرایی با نارسایی‌های شناختی: ارزیابی نقش واسطه‌ای فراشناخت

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 41-49

10.22075/jcp.2017.2037

مهناز شاهقلیان؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسن عشایری