نویسنده = سارا آقا بابایی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل اثربخشی مداخله تحلیل رفتارکاربردی بر مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-86

10.22075/jcp.2017.2201

سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ احمد یارمحمدیان؛ نسرین زمانی فروشانی


2. مقایسه عناصر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 12-19

10.22075/jcp.2017.2103

سارا آقابابایی؛ ناهید اکرمی