نویسنده = ������������������ ��������������
اثربخشی برنامه‌های توانمند سازی زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 27-37

10.22075/jcp.2017.2044

فرشته پورمحسنی؛ عباسعلی اللهیاری؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فضل الله احمدی