نویسنده = مختار ملک پور
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-16

10.22075/jcp.2017.2058

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی