نویسنده = سید موسی طباطبایی
اثربخشی شناخت درمانی مثبت نگر بر نشانگان افت روحیه زنان، با تجربه کووید-19

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 159-168

10.22075/jcp.2021.23221.2138

میترا نجار؛ حسین شیبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ حمید رضا فلاحت کار


تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2018.13685.1343

شهرزاد رشن؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ سید موسی طباطبایی