نویسنده = سید موسی طباطبایی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی شناخت درمانی مثبت نگر بر نشانگان افت روحیه زنان، با تجربه کووید-19

دوره 13، شماره2، تابستان 1400، صفحه 159-168

10.22075/jcp.2021.23221.2138

میترا نجار؛ حسین شیبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ حمید رضا فلاحت کار


3. تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2018.13685.1343

شهرزاد رشن؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ سید موسی طباطبایی