کلیدواژه‌ها = بهزیستی روانشناختی
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 25-37

10.22075/jcp.2022.25680.2354

سید علی کاظمی رضایی؛ علیرضا مرادی؛ مهناز شاهقلیان؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی پرهون


اثربخشی برنامه‌ی درمان تلفیقی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی سالمندان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 71-84

10.22075/jcp.2020.18836.1771

منیژه شهبازخان؛ بیوک تاجری؛ سارا پاشنگ؛ علیرضا کاکاوند