دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وحشت‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22075/jcp.2021.20147.1858

آرش عقیقی؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی؛ مهدی ایمانی


2. روابط ساختاری سرمایه‌های روانشناختی و خودتعیین‌گری با اضطراب امتحان: نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی و سخت‌رویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22075/jcp.2021.21611.1988

سحر عشق آبادی؛ علی‌محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر