بررسی مشارکت علمی روان شناسان ایرانی در انتشار مقالات علمی در پایگاه مدلاین طی سال های 2010-2000

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تولیدات علمی روان‌شناسی پژوهشگران و مشخص کردن جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها، مقالات ژورنال‌های برتر حوزه روان‌شناسی طی یک دوره 11 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش: 71 مجله علمی حوزه روان‌شناسی با استفاده از طبقه بندی موضوعی پایگاه JCR شناسایی شده‌اند. در این میان 19 مجله با ضریب تأثیر بیشتر از 3 دارای معیار ورود به پژوهش می‌باشند. اطلاعات مورد نظر از طریق جستجو در پایگاه اطلاعاتی علوم زیستی مدلاین بازیابی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که تعداد 13566 مقاله در مجلات تحت بررسی منتشر و در پایگاه مدلاین ایندکس شده است. از نظر تعداد تولیدات علمی کشورها، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و کشور ایران با 19 مقاله (14/0%) جایگاه سی و دوم را در میان سایر کشورها به خود اختصاص می‌دهد. نشریه تخصصی Neurobiology of learning and memory با ضریب تأثیر 476/3 بیشترین تعداد مقالات نویسندگان ایرانی را منتشر کرده است و 11% مقالات به صورت مشترک با همکاری بین المللی انجام گرفته است.
نتیجه‌گیری: اگرچه تولیدات علمی در مجلات برتر تخصصی در زمینه روان‌شناسی روند رو به رشد داشته و از 2002 به بعد به صورت خطی افزایش نشان می‌دهد، اما سهم پژوهش‌های ایران در مجلات تحت بررسی بسیار اندک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Collaboration of Iranian psychologists in producing scientific papers in Medline during 2000-2010

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Beigloo
  • Negin Chakhmachi
  • Soosan Shahe Khodabandeh
چکیده [English]

Introduction: The main aim of the article is determination of the status of Collaboration on
Iranian psychologists in producing scientific productions which published in the top level
psychology journals during 2000-2010.
Method: Top journals were selected among 71 journals listed in the subject category of
psychology in JCR database. Raw data’s extracted from MEDLINE database.
Results: Results showed that a total number of 13,566 papers in the form of journal article
were published in top journals and indexed in the database of MEDLINE. The study further
showed that USA was the most dominant country in the term of producing and distribution
scientific profiles in top psychology journals followed by UK and Germany. In MEDLINE
0.15% of articles belong to Iran. 11% of scientific profiles were done by international
cooperation.
Conclusion: Although the number of Iranian publication in the field of psychology has been
increased linearly but we should bear in mind that the number of Iranian profiles in the field
was diminutive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scientometrics
  • Psychology
  • MEDLINE
  • Iran
  • Collaboration