دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1390 (9) 
اثربخشی برنامه‌های توانمند سازی زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

صفحه 27-37

10.22075/jcp.2017.2044

فرشته پورمحسنی؛ عباسعلی اللهیاری؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فضل الله احمدی


تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

صفحه 39-53

10.22075/jcp.2017.2045

سجاد رضایی؛ شاهرخ یوسف زاده؛ طاهر افشار نژاد؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ هما ضرابی


عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی

صفحه 55-61

10.22075/jcp.2017.2046

سمانه قوشچیان؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان الله بیگدلی؛ بهناز بهنام


معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی‌های بالینی درد مزمن

صفحه 63-77

10.22075/jcp.2017.2047

محمدعلی اصغری مقدم؛ محمدرضا شعیری؛ وجیهه حامدی؛ راضیه شهنی؛ نرگس محرابیان