نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
روایی، پایایی و ساختارعاملی مقیاس 16 آیتمی خیال‌پردازی ناسازگارانه در نمونه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.27056.2443

فرشاد احمدی؛ محمدعلی گودرزی؛ سید علی کاظمی رضایی؛ رضا یزدانی مهر


ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان مثبت (DERS-P)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 25-37

10.22075/jcp.2022.25680.2354

سید علی کاظمی رضایی؛ علیرضا مرادی؛ مهناز شاهقلیان؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی پرهون


نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی–اجباری

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.10900.1058

صابر سعیدپور؛ سید علی کاظمی رضایی؛ انسیه کربلایی اسمعیل؛ سید ولی کاظمی رضایی؛ فرشاد احمدی