کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 56
بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 11-19

10.22075/jcp.2017.1983

محمدرضا نجفی؛ نجمه وکیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ فاطمه رضایی


کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

10.22075/jcp.2017.1974

باقریان سرارودی رضا؛ R Bagherian؛ بهرامی احسان هادی؛ H Bahrami- Ehsan؛ گیلانی بیژن؛ B Guilani؛ صانعی حمید؛ H Saneei


بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به آلوپسی آرئاتا

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-9

10.22075/jcp.2017.1976

دهقانی فهیمه؛ نشاط دوست حمیدطاهر؛ مولوی حسین؛ نیل فروش زاده محمدعلی